2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-ივლისის ანგარიშგება