ინფორმაციის განთავსების კალენდარი

 

 

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება 20 (XII-19)       20 (I-20) 20 (II-20) 20(III-20) 20(IV-20) 19 (V-20) 20(VI-20) 20 (VII-20) 18 (VIII-20) 20 (IX-20) 20 (X-20) 18 (XI-20)
2.საქართველოს კონსოლიდი- რებული ბიუჯეტის შემოსულობები 20 (XII-19)       20 (I-20) 20 (II-20) 20(III-20) 20 (IV-20) 19 (V-20) 20 (VI-20) 20(VII-20) 18(VIII-20) 20(IX-20) 20 (X-20) 18 (XI-20)
3.ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 31(XII-19)       28        (I-20) 31(II-20) 30 (III-20) 29 (IV-20) 30(V-20) 31 (VI-20) 31(VII-20) 30(VIII-20) 30 (IX-20) 30(X-20) 31 (XI-20)

ამასთან ყოველდღიურად განთავსდება ინფორმაცია : 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება, ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, ნაერთი ბიუჯეტის ნაშთები.


კითხვა-პასუხი
რა ვადაში ამზადებს სახელმწიფო ხაზინა ანგარიშგებას სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შესახებ?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
28 ნოე. 2020
USD 3,3164
EUR 3,9545
GBP 4,4231
სრულად