ინფორმაციის განთავსების კალენდარი

 

 

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება 18 (XII-17)       20 (I-18) 20 (II-18) 20 (III-18) 18 (IV-18) 20 (V-18) 20 (VI-18) 20 (VII-18) 20 (VIII-18) 19 (IX-18) 20 (X-18) 20 (XI-18)
2.საქართველოს კონსოლიდი- რებული ბიუჯეტის შემოსულობები 18 (XII-17)       20 (I-18) 20 (II-18) 20 (III-18) 18 (IV-18) 20 (V-18) 20 (VI-18) 20(VII-18) 20(VIII-18) 19(IX-18) 20 (X-18) 20 (XI-18)
3.ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 31(XII-17)       28        (I-18) 30 (II-18) 30 (III-18) 31 (IV-18) 29 (V-18) 31 (VI-18) 31 (VII-18) 28 (VIII-18) 31 (IX-17) 30 (X-18) 31 (XI-18)

ამასთან ყოველდღიურად განთავსდება ინფორმაცია : 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება, ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, ნაერთი ბიუჯეტის ნაშთები.


კითხვა-პასუხი
რისგან შედგება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მოგება და აქვს თუ არა საბიუჯეტო ორგანიზაციას უფლება წინა წელს ბიუჯეტიდან მიღებული, მაგრამ დაუხარჯავი თანხა გადაიტანოს საბიუჯეტო ორგანიზაციის მოგების ანგარიშზე და მიმდინარე წელს გამოიყენოს ორგანიზაციის საჭიროებისათვის?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
20 აგვ. 2018
USD 2,5779
EUR 2,9344
GBP 3,2752
სრულად