ინფორმაციის განთავსების კალენდარი

 

 

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება 20 (XII-20)       19(I-21) 19(II-21) 20(III-21) 20(IV-21) 18(V-21) 20(VI-21) 20 (VII-21) 20(VIII-21) 20 (IX-21) 19(X-21) 20 (XI-21)
2.საქართველოს კონსოლიდი- რებული ბიუჯეტის შემოსულობები 20 (XII-20)       19(I-21) 19 (II-21) 20(III-21) 20(IV-21) 18(V-21) 20 (VI-21) 20(VII-21) 20(VIII-21) 20(IX-21) 19(X-21) 20(XI-21)
3.ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 29(XII-20)       26(I-21) 31(II-21) 30 (III-21) 31(IV-21) 30(V-21) 30(VI-21) 31(VII-21) 30(VIII-21) 29(IX-21) 30(X-21) 31 (XI-21)

ამასთან ყოველდღიურად განთავსდება ინფორმაცია : 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება, ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, ნაერთი ბიუჯეტის ნაშთები.


კითხვა-პასუხი
რომელი ნორმატიული აქტით რეგულირდება სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ინვენტარიზაციის ჩატარების პროცესი?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
16 ივლ. 2021
USD 3,1386
EUR 3,7108
GBP 4,3570
სრულად