ინფორმაციის განთავსების კალენდარი

 

 

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება 18 (XII-18)       20 (I-19) 20 (II-19) 19(III-19) 20(IV-19) 20 (V-19) 19(VI-19) 20 (VII-19) 20 (VIII-19) 18 (IX-19) 20 (X-19) 20 (XI-19)
2.საქართველოს კონსოლიდი- რებული ბიუჯეტის შემოსულობები 18 (XII-18)       20 (I-19) 20 (II-19) 19(III-19) 20 (IV-19) 20 (V-19) 19 (VI-19) 20(VII-19) 20(VIII-19) 18(IX-19) 20 (X-19) 20 (XI-19)
3.ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 31(XII-18)       28        (I-19) 29(II-19) 30 (III-19) 31 (IV-19) 28(V-19) 31 (VI-19) 30(VII-19) 30(VIII-19) 31 (IX-19) 29(X-19) 31 (XI-19)

ამასთან ყოველდღიურად განთავსდება ინფორმაცია : 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება, ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, ნაერთი ბიუჯეტის ნაშთები.


კითხვა-პასუხი
როგორ ხდება შემოსულობის სახაზინო კოდზე შეცდომით გადახდილი თანხის სხვა სახაზინო კოდზე გადატანა (გადასახადების გარდა)?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
26 აპრ. 2019
USD 2,7007
EUR 3,0067
GBP 3,4780
სრულად