ინფორმაციის განთავსების კალენდარი

 

 

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება 20 (XII-19)       20 (I-20) 20 (II-20) 20(III-20) 20(IV-20) 19 (V-20) 20(VI-20) 20 (VII-20) 18 (VIII-20) 20 (IX-20) 20 (X-20) 18 (XI-20)
2.საქართველოს კონსოლიდი- რებული ბიუჯეტის შემოსულობები 20 (XII-19)       20 (I-20) 20 (II-20) 20(III-20) 20 (IV-20) 19 (V-20) 20 (VI-20) 20(VII-20) 18(VIII-20) 20(IX-20) 20 (X-20) 18 (XI-20)
3.ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 31(XII-19)       28        (I-20) 31(II-20) 30 (III-20) 29 (IV-20) 30(V-20) 31 (VI-20) 31(VII-20) 30(VIII-20) 30 (IX-20) 30(X-20) 31 (XI-20)

ამასთან ყოველდღიურად განთავსდება ინფორმაცია : 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება, ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, ნაერთი ბიუჯეტის ნაშთები.


კითხვა-პასუხი
საბიუჯეტო ორგანიზაციას აქვს თუ არა უფლება გახსნას საბანკო ანგარიში სახელმწიფო ხაზინის თანხმობის გარეშე?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
21 სექ. 2020
USD 3,2140
EUR 3,8057
GBP 4,1711
სრულად