ინფორმაციის განთავსების კალენდარი

 

 

  იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
I. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება 20 (XII-20)       19(I-21) 19(II-21) 20(III-21) 20(IV-21) 18(V-21) 20(VI-21) 20 (VII-21) 20(VIII-21) 20 (IX-21) 19(X-21) 20 (XI-21)
2.საქართველოს კონსოლიდი- რებული ბიუჯეტის შემოსულობები 20 (XII-20)       19(I-21) 19 (II-21) 20(III-21) 20(IV-21) 18(V-21) 20 (VI-21) 20(VII-21) 20(VIII-21) 20(IX-21) 19(X-21) 20(XI-21)
3.ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება 29(XII-20)       26(I-21) 31(II-21) 30 (III-21) 31(IV-21) 30(V-21) 30(VI-21) 31(VII-21) 30(VIII-21) 29(IX-21) 30(X-21) 31 (XI-21)

ამასთან ყოველდღიურად განთავსდება ინფორმაცია : 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები, სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება, ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, ნაერთი ბიუჯეტის ნაშთები.


კითხვა-პასუხი
რომელ ორგანიზაციებზე ვრცელდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანებით დამტკიცებული „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციით განსაზღვრული მოთხოვნები ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებასა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
07 მარ. 2021
USD 3,3202
EUR 3,9640
GBP 4,5835
სრულად