2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-ივნისის ანგარიშგება