2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვრის თვის ანგარიშგება