საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
წლიური ანგარიში - 2020 წელი 29.1.2021
წლიური ანგარიში - 2019 წელი 20.3.2020
წლიური ანგარიში - 2018 წელი 31.1.2019
წლიური ანგარიში - 2017 წელი 31.1.2018
წლიური ანგარიში - 2016 წელი 31.1.2017
წლიური ანგარიში 15.12.2015