ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტების შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2021 წ. II კვარტალი 30.7.2021
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2021 წ. I კვარტალი 29.4.2021
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ. IV კვარტალი 29.1.2021
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ. III კვარტალი 30.10.2020
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ. II კვარტალი 31.7.2020
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ. I კვარტალი 30.4.2020
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2019 წ. IV კვარტალი 31.1.2020
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2019 წ. III კვარტალი 29.10.2019
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2019 წ. II კვარტალი 24.7.2019
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2019 წ. I კვარტალი 30.4.2019
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2018 წ. IV კვარტალი 31.1.2019
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2018 წლის III კვარტალი 31.10.2018
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2018 წლის II კვარტალი 31.7.2018
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2018 წ. I კვარტალი 30.4.2018
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2017 წ. IV კვარტალი 31.1.2018
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2017 წლის III კვარტალი 31.10.2017
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2017 წლის II კვარტალი 26.7.2017
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2017 წლის I კვარტალი 28.4.2017
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2016 წ. IV კვარტალი 31.1.2017
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2016 წ. III კვარტალი 31.10.2016
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2016 წ. II კვარტალი 29.7.2016
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2016 წ. I კვარტალი 28.4.2016
დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 29.1.2016
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2015 წ. III კვარტალი 30.10.2015
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2015 წ. II კვარტალი 16.7.2015
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2015 წ. I კვარტალი 30.4.2015
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2014 წ. IV კვარტალი 29.1.2015
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2014 წ. III კვარტალი 31.10.2014
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2014 წ. II კვარტალი 24.7.2014
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2014 წ. I კვარტალი 30.4.2014
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია 30.1.2014