სახელმწიფო ხაზინის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2020 წელი 29.1.2021
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2019 წელი 31.1.2020
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2018 წელი 31.1.2019
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2017 წელი 31.1.2018
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2016 წელი 31.1.2017
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 29.3.2016
სახელმწიფო ხაზინის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი - 2014 წელი 29.1.2015
სახელმწიფო ხაზინის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 11.12.2013