ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახაზინო სამსახურის მიერ განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე სატელეკომუნიკაციო ხარჯს ეწევა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი.