ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც სახელმწიფო ხაზინის შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 11.12.2013
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 11.12.2013