სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურა - 2015 წელი 31.3.2015
სახელმწიფო ხაზინის ფუნქციები - 2015 წელი 29.1.2015
სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურა 24.2.2014
სახელმწიფო ხაზინის ფუნქციები 11.12.2013