სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2020 წელი 22.3.2021
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2019 წელი 20.3.2020
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2018 წელი 29.3.2019
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2017 წელი 30.3.2018
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2016 წელი 31.3.2017
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში -2015 წელი 29.3.2016
სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობის შესახებ 2014 წლის ანგარიში 31.3.2015
სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობის შესახებ 2013 წლის ანგარიში 14.2.2014