ანონსი

2024 წლის 18 ივნისს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების მორიგი აუქციონი გაიმართება.

2024 წლის 18 ივნისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების აუქციონზე 75 000 000 ლარის ნომინალური ღირებულების 7.1 წლის ნარჩენი ვადიანობის (საწყისი ვადიანობით 7.5 წლიანი) მქონე ბენჩმარკ ობლიგაციებს (GETC31725061) განათავსებს.