სახელმწიფო ხაზინის აუქციონი დეპოზიტების განთავსებაზე

2022 წლის 05 ივლისს, გაიმართა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის 2 კვირიანი ვადიანობის, უზრუნველყოფილი დეპოზიტის აუქციონი.

აუქციონზე ანთავსებული დეპოზიტის თანხის საერთო მოცულობამ შეადგინა 100 მილიონი ლარი, ხოლო საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრა 11.0417 პროცენტით.

აღნიშნული სასრები კომერციულ ბანკებში განთავსდება 06 ივლისს.