სახელმწიფო ხაზინის აუქციონი დეპოზიტების განთავსებაზე

2022 წლის 16 აგვისტოს გაიმართა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის 1 თვიანი ვადიანობის, უზრუნველყოფილი დეპოზიტის აუქციონი.

აუქციონზე გამოტანილი დეპოზიტის თანხის საერთო მოცულობამ შეადგინა 400 მილიონი ლარი, ხოლო საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრა 11.049 პროცენტით.

აღნიშნული სასრები კომერციულ ბანკებში განთავსდება 17 აგვისტოს.

ასევე, მიმდინარე კვირაში კომერციულ ბანკებ სახაზინო სამსახურს დაუბრუნებენ 300 მილიონი ლარის დეპოზიტ.