2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები (მლნ.  )

დღე – 27.09

საწყისი ნაშთი:           468.7

შემოსულობები:          23.3

მ.შ გადასახადები: 21.9

გადასახდელები :       41.2

საბოლოო ნაშთი:        450.7

თვე – 01.09 – 27.09

საწყისი ნაშთი:              455.2

შემოსულობები:            748.7

მ.შ გადასახადები:    692.0

გადასახდელები :        753.2

საბოლოო ნაშთი:          450.7

წელი – 01.01 – 27.09

საწყისი ნაშთი:           622.4

შემოსულობები:         7 007.9

მ.შ გადასახადები:  5 869.7

გადასახდელები :      7 179.6

საბოლოო ნაშთი:   450.7

კითხვა-პასუხი
რა წარმოადგენს უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელი ინვესტიციური პროექტების ფარგლებში ათვისებულ სახსრებზე (რომელთა ათვისება ხორციელდება სახაზინო ანგარიშების გაუვლელად) ვალდებულების, საგადახდო მოთხოვნისა და საკასო ხარჯის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში ასახვის საფუძველს?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
29 სექ. 2016
USD 2,3286
EUR 2,6113
GBP 3,0283
სრულად