2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები (მლნ.  )

დღე –15.10

საწყისი ნაშთი:           251.6

შემოსულობები:     207.9

მ.შ გადასახადები:    205.3

გადასახდელები :       30.1

საბოლოო ნაშთი:        429.4

თვე – 01.10 - 15.10

საწყისი ნაშთი:           359.1

შემოსულობები:       690.6
   მ.შ გადასახადები:   524.5

გადასახდელები :       620.3

საბოლოო ნაშთი:       429.4

წელი – 01.01 – 15.10

საწყისი ნაშთი:          661.2

შემოსულობები:        9 732.1

მ.შ გადასახადები:    7 701.8

გადასახდელები :      9 963.9

საბოლოო ნაშთი:       429.4

     
კითხვა-პასუხი
რომელი ნორმატიული აქტებით ხელმძღვანელობენ ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციები აღრიცხვის და ანგარიშგების მიზნებისათვის?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
16 ოქტ. 2019
USD 2,9701
EUR 3,2725
GBP 3,7631
სრულად