2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები (მლნ.  )

დღე – 20.01

საწყისი ნაშთი:     1 244.9 
შემოსულობები:   74.7

მ.შ გადასახადები: 45.3

გადასახდელები: 70.6

საბოლოო ნაშთი: 1 249.0

თვე – 01.01 -20.01  

საწყისი ნაშთი:      881.5 
შემოსულობები:    1 239.6

მ.შ გადასახადები:  773.5

გადასახდელები:  872.0

საბოლოო ნაშთი:  1 249.0

წელი – 01.01 – 20.01

საწყისი ნაშთი:           881.5
შემოსულობები:        1 239.6

მ.შ გადასახადები:  773.5

გადასახდელები:      872.0

საბოლოო ნაშთი:       1 249.0

     
კითხვა-პასუხი
რომელი ვალდებულებების წარმოდგება ხდება წერილის საფუძველზე?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა