2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები (მლნ.  )

დღე –18.02

საწყისი ნაშთი:           763.4

შემოსულობები:     46.4

მ.შ გადასახადები:    44.4

გადასახდელები :       45.5

საბოლოო ნაშთი:        764.3

თვე – 01.02 - 18.02

საწყისი ნაშთი:           690.3

შემოსულობები:         593.8

მ.შ გადასახადები:    411.9
გადასახდელები :       519.8

საბოლოო ნაშთი:       764.3

წელი – 01.01 – 18.02

საწყისი ნაშთი:          661.2

შემოსულობები:        1 527.8

მ.შ გადასახადები:    1 220.4

გადასახდელები :      1 424.7

საბოლოო ნაშთი:       764.3

     
კითხვა-პასუხი
თუ სასამართლო ბაჟი ბრუნდება უზენაესი სასამართლოს განჩინებით რომელიც საბოლოოა, არ საჩივრდება და კანონიერ ძალაში შედის გამოცემისთანავე, ამ შემთხვევაში სააღსრულებლუ ფურცლის ამოწერა და წარმოდგენა ხაზინაში ბაჟის დასაბრუნებლად სავალდებულოა თუ მხოლოდ განჩინებაა საკმარისი?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
19 თებ. 2019
USD 2,6404
EUR 2,9908
GBP 3,4130
სრულად