2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ-მაისის ანგარიშგება

კითხვა-პასუხი
რომელ სახაზინო კოდებზე ხდება გადარიცხული თანხების მობრუნება?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა