2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები (მლნ.  )

დღე – 25.11

საწყისი ნაშთი:     597.8 
შემოსულობები:   124.1

მ.შ გადასახადები: 20.5

გადასახდელები: 43.7

საბოლოო ნაშთი: 678.1

თვე – 01.11 -25.11  

საწყისი ნაშთი:      627.8
შემოსულობები:    1 229.7

მ.შ გადასახადები:  960.7

გადასახდელები:  1 179.4

საბოლოო ნაშთი:  678.1

წელი – 01.01 – 25.11

საწყისი ნაშთი:           2 311.4
შემოსულობები:        15 448.3

მ.შ გადასახადები:  10 107.0

გადასახდელები:      17 081.6

საბოლოო ნაშთი:        678.1

     
კითხვა-პასუხი
რა ვადაში ხდება სასამართლო ბაჟის დაბრუნება სააღსრულებო ფურცლის/განჩინების სახაზინო სამსახურისათვის გადაცემის შემდგომ?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა