2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები (მლნ.  )

დღე – 21.04

საწყისი ნაშთი:           919.4

შემოსულობები:          48.0

მ.შ გადასახადები:  43.7

გადასახდელები :       74.9

საბოლოო ნაშთი:        892.5

თვე – 01.04 – 21.04

საწყისი ნაშთი:              929.1

შემოსულობები:          573.3

მ.შ გადასახადები:    546.9

გადასახდელები :        610.0

საბოლოო ნაშთი:          892.5

წელი – 01.01 – 21.04

საწყისი ნაშთი:           704.1

შემოსულობები:         3 271.6

მ.შ გადასახადები:  2 821.2

გადასახდელები :      3 083.3

საბოლოო ნაშთი:       892.5

კითხვა-პასუხი
რა წარმოადგენს უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელი ინვესტიციური პროექტების ფარგლებში ათვისებულ სახსრებზე (რომელთა ათვისება ხორციელდება სახაზინო ანგარიშების გაუვლელად) ვალდებულების, საგადახდო მოთხოვნისა და საკასო ხარჯის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში ასახვის საფუძველს?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა
ეროვნული ბანკის კურსი
24 აპრ. 2017
USD 2,4038
EUR 2,5718
GBP 3,0757
სრულად