ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2021 წ. II კვარტალი 30.7.2021
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2019 წ. IV კვარტალი 31.1.2020
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2018 წ. IV კვარტალი 31.1.2019
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2017 წ. IV კვარტალი 31.1.2018
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2017 წ. II კვარტალი 26.7.2017
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2016 წ. II კვარტალი 29.7.2016
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 29.1.2016
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - 2014 წ. IV კვარტალი 29.1.2015
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - 2014 წ. III კვარტალი 31.10.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - 2014 წ. II კვარტალი 24.7.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - 2014 წ. I კვარტალი 30.4.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - III კვარტალი 31.12.2013
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - II კვარტალი 31.12.2013
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - I კვარტალი 31.12.2013