სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სახელმწიფო ხაზინისთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ფინანსთა სამინისტოს სახაზინო სამსახურისთვის 2013 წელს თანხები არ გამოყოფილა. შესაბამისად, არ მოიპოვება დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები.