საჯარო ინფორმაციის გვერდი

უკან

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
წლიური ანგარიში - 2022 წელი 31.03.2023
წლიური ანგარიში - 2021 წელი 31.03.2022
წლიური ანგარიში - 2020 წელი 29.01.2021
წლიური ანგარიში - 2019 წელი 20.03.2020
წლიური ანგარიში - 2018 წელი 31.01.2019
წლიური ანგარიში - 2017 წელი 31.01.2018
წლიური ანგარიში - 2016 წელი 31.01.2017
წლიური ანგარიში 15.12.2015