ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

უკან

სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2022 წელს სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 28.12.2022
2021 წელს სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 31.01.2022
2021 წელს სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 29.10.2021
2017 წელს სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 26.07.2017
2015 წელს სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 17.06.2015
2014 წელს სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 24.03.2014
სახელმწიფო ხაზინაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 06.01.2014
კონკურსთან დაკავშირებული პრეტენზიების განხილვისა და შედეგების გასაჩივრების წესი 11.12.2013