ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

უკან

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით)

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2023 წლის II კვარტალი 31.07.2023
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2023 წლის I კვარტალი 19.04.2023
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2022 წლის IV კვარტალი 31.01.2023
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2022 წლის III კვარტალი 31.10.2022
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2022 წლის II კვარტალი 29.07.2022
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2022 წლის I კვარტალი 29.04.2022
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2021 წლის IV კვარტალი 31.01.2022
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2021 წლის III კვარტალი 29.10.2021
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2021 წლის II კვარტალი 30.07.2021
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2021 წლის I კვარტალი 29.04.2021
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წლის IV კვარტალი 29.01.2021
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წლის III კვარტალი 30.10.2020
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წლის II კვარტალი 31.07.2020
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2020 წლის I კვარტალი 30.04.2020
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წლის IV კვარტალი 31.01.2020
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წლის III კვარტალი 29.10.2019
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წლის II კვარტალი 24.07.2019
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2019 წლის I კვარტალი 30.04.2019
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2018 წლის IV კვარტალი 31.01.2019
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2018 წლის III კვარტალი 31.10.2018
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2018 წლის II კვარტალი 31.07.2018
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2018 წლის I კვარტალი 30.04.2018
. ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2017 წლის IV კვარტალი 31.01.2018
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2017 წლის III კვარტალი 31.10.2017
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2017 წლის II კვარტალი 26.07.2017
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2017 წლის I კვარტალი 28.04.2017
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2016 წ. III კვარტალი 31.10.2016
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2016 წ. II კვარტალი 29.07.2016
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2016 წ. I კვარტალი 28.04.2016
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2015 წ. III კვარტალი 30.10.2015
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2015 წ. II კვარტალი 16.07.2015
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2015 წ. I კვარტალი 30.04.2015
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2015 წლის 1 იანვრისათვის 29.01.2015
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2014 წ. III კვარტალი 31.10.2014
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2014 წ. II კვარტალი 24.07.2014
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია - 2014 წ. I კვარტალი 30.04.2014
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 30.01.2014