ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

უკან

სახელმწიფო ხაზინის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2022 წელი 31.01.2023
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2021 წელი 31.03.2022
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2020 წელი 29.01.2021
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2019 წელი 31.01.2020
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2018 წელი 31.01.2019
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2017 წელი 31.01.2018
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 2016 წელი 31.01.2017
სახაზინო სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 29.03.2016
სახელმწიფო ხაზინის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი - 2014 წელი 29.01.2015
სახელმწიფო ხაზინის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 11.12.2013