ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

უკან

სახელმწიფო ხაზინაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2023 წლის II კვარტალის მონაცემები 31.07.2023
2023 წლის I კვარტალის მონაცემები 19.04.2023
2022 წლის IV კვარტალის მონაცემები 31.01.2023
2022 წლის III კვარტალის მონაცემები 31.10.2022
2022 წლის II კვარტალის მონაცემები 29.07.2022
2022 წლის I კვარტალის მონაცემები 29.04.2022
2021 წლის IV კვარტალის მონაცემები 31.01.2022
2021 წლის III კვარტალის მონაცემები 29.10.2021
2021 წლის II კვარტალის მონაცემები 30.07.2021
2021 წლის I კვარტალის მონაცემები 29.04.2021
2020 წლის IV კვარტალის მონაცემები 29.01.2021
2020 წლის III კვარტალის მონაცემები 30.10.2020
2020 წლის II კვარტალის მონაცემები 31.07.2020
2020 წლის I კვარტალის მონაცემები 30.04.2020
2019 წლის IV კვარტალის მონაცემები 31.01.2020
2019 წლის III კვარტალის მონაცემებ 29.10.2019
2019 წლის II კვარტალის მონაცემები 24.07.2019
2019 წლის I კვარტალის მონაცემები 30.04.2019
2018 წლის IV კვარტლის მონაცემები 31.01.2019
2018 წლის III კვარტლის მონაცემები 31.10.2018
2018 წლის II კვარტლის მონაცემები 31.07.2018
2018 წლის I კვარტლის მონაცემები 30.04.2018
2017 წლის IV კვარტლის მონაცემები 31.01.2018
2017 წლის III კვარტლის მონაცემები 31.10.2017
2017 წლის II კვარტლის მონაცემები 26.07.2017
2017 წლის I კვარტლის მონაცემები 28.04.2017
2016 წლის IV კვარტლის მონაცემები 31.01.2017
2016 წლის III კვარტლის მონაცემები 31.10.2016
2016 წლის II კვარტლის მონაცემები 29.07.2016
2016 წლის I კვარტლის მონაცემები 28.04.2016
გენდერული ჭრილი 06.01.2016
2015 წლის III კვარტლის მონაცემები 30.10.2015
2015 წლის II კვარტლის მონაცემები 16.07.2015
2015 წლის I კვარტლის მონაცემები 30.04.2015
2014 წლის IV კვარტლის მონაცემები 29.01.2015
2014 წლის III კვარტლის მონაცემები 31.10.2014
IV კვარტლის მონაცემები 30.01.2014
I კვარტლის მონაცემები 12.12.2013
II კვარტლის მონაცემები 12.12.2013
III კვარტლის მონაცემები 12.12.2013