საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების აუქციონის შედეგები

2024 წლის 18 ივნისს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების N35 აუქციონზე გაიყიდა 56 250 000 ლარის ნომინალური ღირებულების 7.1 წლიანი ბენჩმარკ ობლიგაციები.

აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 1-მა კომერციულმა ბანკმა. მთლიანმა მოთხოვნამ შეადგინა 56 250 000 ლარი. დაფიქსირდა შემდეგი საპროცენტო განაკვეთები: მინიმალური 9.950%, მაქსიმალური 9.950%, ხოლო საშუალო შეწონილი 9.950%.