საჯარო ინფორმაციის გვერდი

უკან

საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2023 წლის IVკვარტალი 31.01.2024
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2023 წლის III კვარტალი 20.10.2023
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2023 წლის II კვარტალი 31.07.2023
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2023 წლის I კვარტალი 19.04.2023
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2022წლის IV კვარტალი 31.01.2023
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2022წლის III კვარტალი 31.10.2022
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2022წლის II კვარტალი 29.07.2022
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2022წლის I კვარტალი 29.04.2022
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2021 წლის IV კვარტალი 31.01.2022
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2021 წლის III კვარტალი 29.10.2021
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2021 წლის II კვარტალი 30.07.2021
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2021 წლის I კვარტალი 29.04.2021
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წლის IV კვარტალი 29.01.2021
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წლის III კვარტალი 30.10.2020
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წლის II კვარტალი 31.07.2020
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2020 წლის I კვარტალი 30.04.2020
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის IV კვარტალი 31.01.2020
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის III კვარტალი 29.10.2019
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის II კვარტალი 24.07.2019
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2019 წლის I კვარტალი 30.04.2019
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2018 წლის IV კვარტალი 31.01.2019
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2018 წლის III კვარტალი 31.10.2018
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2018 წლის II კვარტალი 31.07.2018
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2018 წლის I კვარტალი 30.04.2018
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2017 წლის IV კვარტალი 31.01.2018
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2017 წლის III კვარტალი 31.10.2017
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2017 წლის II კვარტალი 26.07.2017
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2017 წლის I კვარტალი 28.04.2017
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2016 წლის IV კვარტალი 31.01.2017
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2016 წლის III კვარტალი 31.10.2016
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2016 წლის II კვარტალი 29.07.2016
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2016 წ. I კვარტალი 03.05.2016
2-5 22.01.2016
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2015 წ. III კვარტალი 30.10.2015
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2015 წ. II კვარტალი 16.07.2015
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2015 წ. I კვარტალი 30.04.2015
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2014 წ. IV კვარტალი 30.01.2015
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2014 წ. III კვარტალი 31.10.2014
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2014 წ. II კვარტალი 24.07.2014
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2014 წ. I კვარტალი 30.04.2014
საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა - 2013 წ. I-IV კვარტალი 30.01.2014