ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

უკან

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა III კვარტალი 20.10.2023
2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა II კვარტალი 31.07.2023
2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა I კვარტალი 19.04.2023
2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა IV კვარტალი 31.01.2023
2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა III კვარტალი 31.10.2022
2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა II კვარტალი 29.07.2022
2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა I კვარტალი 29.04.2022
2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა IV კვარტალი 31.01.2022
2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა III კვარტალი 29.10.2021
2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა II კვარტალი 30.07.2021
2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა I კვარტალი 29.04.2021
2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა IV კვარტალი 29.01.2021
2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა III კვარტალი 30.10.2020
2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა II კვარტალი 31.07.2020
2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა I კვარტალი 30.04.2020
2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა IV კვარტალი 31.01.2020
2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა III კვარტალი 29.10.2019
2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა II კვარტალი 24.07.2019
2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა I კვარტალი 30.04.2019
2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა IV კვარტალი 31.01.2019
2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა III კვარტალი 31.10.2018
2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა II კვარტალი 31.07.2018
2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა I კვარტალი 30.04.2018
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა IV კვარტალი 31.01.2018
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა III კვარტალი 31.10.2017
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა II კვარტალი 26.07.2017
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა I კვარტალი 28.04.2017
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა IV კვარტალი. 31.01.2017
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა III კვარტალი. 31.10.2016
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა II კვარტალი. 29.07.2016
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა I კვარტალი. 28.04.2016
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვები შესახებ 29.01.2016
2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 16.07.2015
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა -2015 წ. I კვარტალი 30.04.2015
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა-2014 წ. IV კვარტალი 29.01.2015
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2014 წ. III კვარტალი 31.10.2014
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2014 წ. I კვარტალი 30.04.2014
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - IV კვარტალი 30.01.2014
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - III კვარტალი 31.12.2013
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - II კვარტალი 31.12.2013
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - I კვარტალი 31.12.2013