ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

უკან

ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტების შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2023 წ. III კვარტალი 20.10.2023
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2023 წ. II კვარტალი 31.07.2023
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2023 წ. I კვარტალი 19.04.2023
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2022 წ. IV კვარტალი 31.01.2023
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2022 წ. III კვარტალი 31.10.2022
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2022 წ. II კვარტალი 29.07.2022
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2022 წ. I კვარტალი 29.04.2022
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2021 წ. IV კვარტალი 31.01.2022
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2021 წ. III კვარტალი 29.10.2021
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2021 წ. II კვარტალი 30.07.2021
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2021 წ. I კვარტალი 29.04.2021
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ. IV კვარტალი 29.01.2021
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ. III კვარტალი 30.10.2020
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ. II კვარტალი 31.07.2020
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2020 წ. I კვარტალი 30.04.2020
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2019 წ. IV კვარტალი 31.01.2020
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2019 წ. III კვარტალი 29.10.2019
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2019 წ. II კვარტალი 24.07.2019
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2019 წ. I კვარტალი 30.04.2019
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2018 წ. IV კვარტალი 31.01.2019
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2018 წლის III კვარტალი 31.10.2018
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2018 წლის II კვარტალი 31.07.2018
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2018 წ. I კვარტალი 30.04.2018
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2017 წ. IV კვარტალი 31.01.2018
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2017 წლის III კვარტალი 31.10.2017
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2017 წლის II კვარტალი 26.07.2017
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2017 წლის I კვარტალი 28.04.2017
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2016 წ. IV კვარტალი 31.01.2017
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2016 წ. III კვარტალი 31.10.2016
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2016 წ. II კვარტალი 29.07.2016
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2016 წ. I კვარტალი 28.04.2016
დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 29.01.2016
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2015 წ. III კვარტალი 30.10.2015
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2015 წ. II კვარტალი 16.07.2015
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2015 წ. I კვარტალი 30.04.2015
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2014 წ. IV კვარტალი 29.01.2015
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2014 წ. III კვარტალი 31.10.2014
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2014 წ. II კვარტალი 24.07.2014
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია - 2014 წ. I კვარტალი 30.04.2014
სახელმწიფო ხაზინის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია 30.01.2014