ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

უკან

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2023 წ. III კვარტალი 20.10.2023
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2023 წ. II კვარტალი 31.07.2023
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2023 წ. I კვარტალი 19.04.2023
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2022 წ. IV კვარტალი 31.01.2023
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2022 წ. III კვარტალი 31.10.2022
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2022 წ. II კვარტალი 29.07.2022
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2022 წ. I კვარტალი 29.04.2022
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2021 წ. IV კვარტალი 31.01.2022
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2021 წ. III კვარტალი 29.10.2021
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2021 წ. II კვარტალი 30.07.2021
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2021 წ. I კვარტალი 29.04.2021
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2020 წ. IV კვარტალი 29.01.2021
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2020 წ. III კვარტალი 30.10.2020
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2020 წ. II კვარტალი 31.07.2020
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2020 წ. I კვარტალი 30.04.2020
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2019 წ. IV კვარტალი 31.01.2020
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2019 წ. III კვარტალი 29.10.2019
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2019 წ. II კვარტალი 24.07.2019
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2019 წ. I კვარტალი 30.04.2019
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2018 წ. IV კვარტალი 31.01.2019
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2018 წლის III კვარტალი 31.10.2018
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2018 წლის II კვარტალი 31.07.2018
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2018 წ. I კვარტალი 30.04.2018
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2017 წ. IV კვარტალი 31.01.2018
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2017 წლის III კვარტალი 31.10.2017
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2017 წლის II კვარტალი 26.07.2017
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2017 წლის I კვარტალი 28.04.2017
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2016 წ. IV კვარტალი 31.01.2017
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2016 წ. III კვარტალი 31.10.2016
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2016 წ. II კვარტალი 29.07.2016
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2016 წ. I კვარტალი 28.04.2016
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 29.01.2016
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2015 წ. III კვარტალი 30.10.2015
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2015 წ. II კვარტალი 16.07.2015
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2015 წ. I კვარტალი 30.04.2015
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2014 წ. IV კვარტალი 29.01.2015
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2014 წ. III კვარტალი 31.10.2014
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2014 წ. II კვარტალი 24.07.2014
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ - 2014 წ. I კვარტალი 30.04.2014
ინფორმაცია გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ 30.01.2014