ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

უკან

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2023 წ. IV კვარტალი 31.01.2024
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2023 წ. III კვარტალი 20.10.2023
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2023 წ. II კვარტალი 31.07.2023
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2023 წ. I კვარტალი 19.04.2023
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2022 წ. IV კვარტალი 31.01.2023
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2020 წ. I კვარტალი 30.04.2020
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2019 წ. IV კვარტალი 31.01.2020
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2019 წ. III კვარტალი 29.10.2019
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2019 წ. II კვარტალი 24.07.2019
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2019 წ. I კვარტალი 30.04.2019
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2018 წ. IV კვარტალი 31.01.2019
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2018 წლის III კვარტალი 31.10.2018
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2018 წლის II კვარტალი 31.07.2018
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2017 წ. IV კვარტალი 31.01.2018
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2017 წლის II კვარტალი 26.07.2017
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2017 წლის I კვარტალი 28.04.2017
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2016 წ. IV კვარტალი 31.01.2017
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2016 წ. III კვარტალი 31.10.2016
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2016 წ. II კვარტალი 29.07.2016
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2016 წ. I კვარტალი 28.04.2016
ინფორმაცია გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 29.01.2016
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2015 წ. III კვარტალი 30.10.2015
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2015 წ. II კვარტალი 16.07.2015
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2015 წ. I კვარტალი 30.04.2015
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2014 წ. IV კვარტალი 29.01.2015
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2014წ. III კვარტალი 31.10.2014
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2014წ. II კვარტალი 24.07.2014
ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2013წ. I-IV კვარტალი 30.01.2014