სხვა საჯარო ინფორმაცია

უკან

ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება სახელმწიფო ხაზინის მიერ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული