ანონსი

2024 წლის 5 ივნისს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვის აუქციონი გაიმართება.

2024 წლის 5 ივნისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოსყიდვის აუქციონზე მაქსიმუმ 40 000 000 ლარის ნომინალური ღირებულების ფასიან ქაღალდებს (ISIN-GETC25530055,GETC24A06411, GETC25205054, GETC26128024) გამოისყიდის.