ანონსი

2023 წლის 21 მარტს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების მორიგი აუქციონი გაიმართება.

2023 წლის 21 მარტს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების აუქციონზე 60 000 000 ლარის ნომინალური ღირებულების 7.1 წლის ნარჩენი ვადიანობის მქონე ბენჩმარკ ობლიგაციებს (GETC30423171) განათავსებს.