საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების აუქციონის შედეგები

2023 წლის 24 იანვარს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების N4 აუქციონზე გაიყიდა 60 000 000 ლარის ნომინალური ღირებულების 7.2 წლის ნარჩენი ვადიანობის მქონე ბენჩმარკ ობლიგაციები (GETC30423171).

აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 4-მა კომერციულმა ბანკმა. მთლიანმა მოთხოვნამ შეადგინა 156 000 000 ლარი. დაფიქსირდა შემდეგი საპროცენტო განაკვეთები: მინიმალური 8.600%, მაქსიმალური 8.830%, ხოლო საშუალო შეწონილი 8.812%.