ზოგადი ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის შესახებ

უკან

სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურა - 2022 წელი 10.10.2022
სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურა - 2015 წელი 31.03.2015
სახელმწიფო ხაზინის ფუნქციები - 2015 წელი 29.01.2015
სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურა 24.02.2014
სახელმწიფო ხაზინის ფუნქციები 11.12.2013