ზოგადი ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის შესახებ

უკან

სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2022 წელი 31.03.2023
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2021 წელი 31.03.2022
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2020 წელი 22.03.2021
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2019 წელი 20.03.2020
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2018 წელი 29.03.2019
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2017 წელი 30.03.2018
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - 2016 წელი 31.03.2017
სახაზინო სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში -2015 წელი 29.03.2016
სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობის შესახებ 2014 წლის ანგარიში 31.03.2015
სახელმწიფო ხაზინის საქმიანობის შესახებ 2013 წლის ანგარიში 14.02.2014