საჯარო ინფორმაციის გვერდი

უკან

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლი 08.01.2015
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავი 19.12.2013
საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლი 11.12.2013
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ 11.12.2013
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ 11.12.2013