საჯარო ინფორმაციის გვერდი

Back

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

File name Date Of Posting File Link
ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ 11.12.2013
ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა 11.12.2013