ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

Back

სახელმწიფო ხაზინის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია

File name Date Of Posting File Link
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2022 წლის II კვარტალი 29.07.2022
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2022 წლის I კვარტალი 29.04.2022
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2021 წლის IV კვარტალი 31.01.2022
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2021 წლის III კვარტალი 29.10.2021
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2021 წლის II კვარტალი 30.07.2021
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2021 წლის I კვარტალი 29.04.2021
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2020 წლის IV კვარტალი 29.01.2021
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2020 წლის III კვარტალი 30.10.2020
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2020 წლის II კვარტალი 31.07.2020
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2020 წლის I კვარტალი 30.04.2020
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2019 წლის IV კვარტალი 31.01.2020
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2019 წლის III კვარტალი 29.10.2019
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2019 წლის II კვარტალი 24.07.2019
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2019 წლის I კვარტალი 30.04.2019
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2018 წლის IV კვარტალი 31.01.2019
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2018 წლის III კვარტალი 31.10.2018
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2018 წლის II კვარტალი 31.07.2018
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2018 წლის I კვარტალი 30.04.2018
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2017 წლის IV კვარტალი 31.01.2018
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2017 წლის III კვარტალი 31.10.2017
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2017 წლის II კვარტალი 26.07.2017
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2017 წლის I კვარტალი 28.04.2017
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2016 წ. IV კვრტალი 31.01.2017
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2016 წ. III კვარტალი 31.10.2016
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2016 წ. II კვარტალი 29.07.2016
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2016 წ. I კვარტალი 28.04.2016
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2015 წ. III კვარტალი 30.10.2015
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2015 წ. II კვარტალი 16.07.2015
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2015 წ. I კვარტალი 30.04.2015
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ-2014 წ. IV კვარტალი 29.01.2015
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2014 წ. III კვარტალი 31.10.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2014 წ. II კვარტალი 24.07.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 2014 წ. I კვარტალი 30.04.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 30.01.2014