ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

Back

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

File name Date Of Posting File Link
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2021 წ. II კვარტალი 30.07.2021
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2019 წ. IV კვარტალი 31.01.2020
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2018 წ. IV კვარტალი 31.01.2019
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2017 წ. IV კვარტალი 31.01.2018
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2017 წ. II კვარტალი 26.07.2017
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - 2016 წ. II კვარტალი 29.07.2016
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 29.01.2016
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - 2014 წ. IV კვარტალი 29.01.2015
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - 2014 წ. III კვარტალი 31.10.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - 2014 წ. II კვარტალი 24.07.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - 2014 წ. I კვარტალი 30.04.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - I კვარტალი 31.12.2013
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - II კვარტალი 31.12.2013
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების შესახებ - III კვარტალი 31.12.2013