სამართლებრივი აქტები

Back

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც სახელმწიფო ხაზინის შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია

File name Date Of Posting File Link
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 11.12.2013
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 11.12.2013