ზოგადი ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის შესახებ

Back

სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

File name Date Of Posting File Link
სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურა - 2015 წელი 31.03.2015
სახელმწიფო ხაზინის ფუნქციები - 2015 წელი 29.01.2015
სახელმწიფო ხაზინის სტრუქტურა 24.02.2014
სახელმწიფო ხაზინის ფუნქციები 11.12.2013